Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Ο δικτυακός τόπος www.vrasnaelgrecoinn.gr είναι ιδιοκτησία του El Greco Inn.

Επικοινωνία:

Το ξενοδοχείο και η γραμματεία του βρίσκονται στην διεύθυνση Μέγα Αλέξανδρου 7 – Νέα Βρασνά Δήμος Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης. Τηλ .: 23970 22063, Κινητό: 6946 018981, Fax: 23970 25715, E-mail: info@vrasnaelgrecoinn.gr.

Συντάκτης / Δημιουργία / Φιλοξενία

Κατασκευή ιστοσελίδας, φιλοξενία, γραφιστικά, και εκδότης από την atcreative

Όροι πρόσβασης και χρήσης

Ο χρήστης της ιστοσελίδας www.vrasnaelgrecoinn.gr αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας από τον χρήστη είναι η δέσμευση του δεύτερου να συμμορφωθεί με αυτούς τους όρους χρήσης.

Το El Greco Inn διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Αυτή η ιστοσελίδα υπόκειται στο νόμο της Ελλάδα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα www.vrasnaelgrecoinn.gr υπάρχουν με σκοπό να προσφερθούν και να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους και τιμές.

Πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που διατίθενται στο δικτυακό τόπο www.vrasnaelgrecoinn.gr είναι μόνο για αναφορά και δεν πρέπει, με κανένα τρόπο, να ερμηνευθούν ως προτροπή, συμβουλή, προσφορά υπηρεσιών ή / και προϊόντων ή προτροπής για την απόκτηση των προϊόντα της κάθε εταιρείας που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Το El Greco Inn προσπαθεί να εξασφαλίσει με ακρίβεια και με ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα της, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει και να διορθώσει το περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί την πληρότητα, την ακρίβεια ή την απουσία τροποποίησης από τρίτα μέρη.

Ευθύνη

El Greco Inn αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά:

  • σε περίπτωση ανακρίβειας, σφάλματος ή παράλειψη σχετικά με τις πληροφορίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα της,
  • ή έλλειψη της διαθεσιμότητας των πληροφοριών στις ιστοσελίδες της,
  • για οποιαδήποτε ζημιά άμεση ή / και έμμεση, όποια και αν είναι η αιτία, η προέλευση, τη φύση ή τις επιπτώσεις, που προκαλείται λόγω της πρόσβασης στην ιστοσελίδα ή την αδυναμία πρόσβασης!
  • των αποφάσεων που βασίζονται στις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα της, καθώς και η χρήση που μπορεί να γίνει από τους χρήστες.

Hypertext πρωτόκολλο Σύνδεσμοι και ιοί

Οι σύνδεσμοι υπερκειμένου που έχει συσταθεί στον χώρο www.vrasnaelgrecoinn.gr προς την κατεύθυνση άλλων δικτυακών ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, ιδιαίτερα στους εταίρους, έχουν αποτελέσει αντικείμενο μιας εκ των προτέρων και ρητή εξουσιοδότηση.

Η ύπαρξη συνδέσμου στην vrasnaelgrecoinn.gr σε άλλο ιστότοπο δεν αποτελεί σύσταση ή θεώρηση του συγκεκριμένου τόπου ή του περιεχομένου του. Εναπόκειται στον χρήστη να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σύνεση και με κριτικό πνεύμα. Έτσι, ο χρήστης συμφωνεί ότι η επιλογή του να έχει πρόσβαση σε άλλη ιστοσελίδα, μέσω υπερσυνδέσμου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

Ως εκ τούτου, η ευθύνη του El Greco Inn δεν μπορεί να θεωρηθεί, λόγω των πληροφοριών, γνώμες και οι συστάσεις ενός τόπου που συνδέονται με ένα σύνδεσμο υπερκειμένου και οι τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση σε αυτό το site.
Οι χρήστες και επισκέπτες της ιστοσελίδας www.vrasnaelgrecoinn.gr δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουν ένα σύνδεσμο υπερκειμένου σε άλλη ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του El Greco Inn. Κάθε αίτηση για το σκοπό αυτό θα πρέπει να απευθύνεται στον συντάκτη της ιστοσελίδας www. vrasnaelgrecoinn.gr.

Σε γενικές γραμμές, αυτό είναι ευθύνη του χρήστη www.vrasnaelgrecoinn.gr να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η θέση που θα επιλεγεί δεν έχει μολυνθεί με έναν ιό.

Το El Greco Inn δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση των δικτυακών τόπων ή άλλες ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτήν.

Εμπιστευτικότητα

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις ιστοσελίδες του El Greco Inn θεωρείται μη εμπιστευτική.

Προστασία Δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις (για την αίτηση παροχής πληροφοριών, online κρατήσεις …), το El Greco Inn μπορεί και πρέπει να ζητήσει από τους χρήστες να αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως το όνομα, τη διεύθυνση και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία από τους χρήστες, συμπληρώνονται από την ιστοσελίδα του El Greco Inn μέσω αιτήσεων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω φόρμες συμπλήρωσης και ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που απαιτούνται για την συμπλήρωση αυτών.

Ο χρήστης ενημερώνεται ότι έχει το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής δεδομένων προσωπικών στοιχείων επικοινωνώντας μαζί μας.

Ο χρήστης ενημερώνεται ότι, σύμφωνα με το νόμο, οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από το χρήστη μέσω των φορμών συμπλήρωσης στοιχείων μπορεί ενδεχομένως να γνωστοποιηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβάνοντας των θυγατρικών του El Greco Inn, συνεργάτες ή προμηθευτές για διαχειριστικούς σκοπούς. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επικοινωνία αποστέλλοντας επιστολή στη διοίκηση του El Greco Inn.

Στην περίπτωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ, το El Greco Inn θα επιδιώξει την ρητή συγκατάθεση του χρήστη, αν αυτός ή αυτή επιθυμεί να λαμβάνει με e-mail ή φαξ πληροφορίες σχετικά με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών από το El Greco Inn. Εάν ο χρήστης παρέχει τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, το El Greco Inn μπορεί να του προσφέρει πληροφορίες και διαφήμιση που αφορούν το El Greco Inn.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί επικοινωνώντας με το El Greco Inn.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το El Greco Inn κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα για όλες τις εικόνες, κείμενα, ήχο, φωτογραφίες, καθώς και όλα τα έγγραφα λήψης που διατίθενται στις ιστοσελίδες του. Η τυχόν αναπαραγωγή, αντιπροσώπευση ή διανομή, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του El Greco Inn. Η μη συμμόρφωση με την απαγόρευση αυτή συνιστά παράβαση που ενδέχεται να συνεπάγεται αστική ευθύνη και ποινικές κυρώσεις.

Τα εμπορικά σήματα της El Greco Inn και τα λογότυπα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι σήματα κατατεθέντα. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή αυτών των εμπορικών σημάτων ή λογοτύπων, ολική ή μερική, για οποιονδήποτε σκοπό, μεταξύ άλλων και για λόγους δημοσιότητας, από τα στοιχεία της ιστοσελίδας El Greco Inn, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος, απαγορεύεται.

Cookies

Ο χρήστης της ιστοσελίδας El Greco Inn συμβουλεύεται ότι κατά την πρόσβαση σε αυτό το site, ένα cookie μπορεί να εγκατασταθεί αυτόματα στον browser του, όπου αποθηκεύονται προσωρινά στο σκληρό δίσκο. Ένα cookie είναι ένα στοιχείο που δεν αναγνωρίζει το χρήστη, αλλά χρησιμοποιείται για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με την πλοήγηση σε αυτή την ιστοσελίδα.

Το El Greco Inn χρησιμοποιεί cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • για τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με το προφίλ χρήσης του χρήστη, ώστε να προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες, και
  • για να προσδιορίσει τα τμήματα της ιστοσελίδας El Greco Inn που ο χρήστης έχει επισκεφθεί ώστε να προβλεφθούν οι προσδοκίες τους για την ανάπτυξη αυτού του τόπου.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας El Greco Inn παραδέχεται ότι έχει ενημερωθεί για αυτήν την πρακτική και επιτρέπει το El Greco Inn να την χρησιμοποιήσει. Ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσετε αυτό το cookie χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις στον οδηγού πλοήγηση που χρησιμοποιεί.

Μενού Πλοήγησης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση
Μεγάλου Αλεξάνδρου 7 – Νέα Βρασνά
Δήμος Αγίου Γεωργίου
Θεσσαλονίκη | Τ.Κ. 57021

. . . . . . . . . . . . . . . .

Tηλ.:  23970 22063
Κινητό: 6946 018981
Fax: 23970 25715

Στείλτε μας ένα Email

Γκαλερί Ξενοδοχείου

Δείτε τα δωμάτια μας

sidegalimg

Ταβέρνα El Greco

Δείτε το Νόστιμο Μενού

sidetavernimg